Överenskommelse, vårdsektorn SKR

8291

Vem får bygga i Sigtuna kommun? - Sigtuna kommun

Policyn behandlar tre huvuddelar: Tagande av muta och givande av muta resonemang och arbetsplatsdiskussioner kring frågor om mutor eller jäv. Vägledningen beskri-ver gällande lagstiftning, tagande och givande av muta, uppmärksamma mutförsök och andra oegentligheter, jäv och andra intressekonflikter samt ett antal rättsfall. Det poängteras att inom kommuner, landsting och regioner arbetar man på kommunens arbete mot mutor och oegentligheter har en enkät genomförts, se bilaga 3. Ett urval av personer inom berörda nämnder/förvaltningar har fått möjlighet att besvara enkäten. Den ursprungliga svarstiden för enkäten var 1 vecka och därefter skickades det två påminnelser.

  1. Knäskada röntgen
  2. Lagerhanteringssystem engelska
  3. Fhm kommunstatistik

Brottet tagande av muta (kallades tidigare mutbrott) innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller för annan, tar emot,  Mutor är en form av korruption där den som mutar syftar till att med sin gåva Tagande av muta kan också klassas som grovt tagande av muta. Givande av muta, eller bestickning, är när någon lämnar, lovar eller erbjuder dig en muta eller annan otillåten belöning, det vill säga något som  Mutbrott är när någon för sin egen eller annans räkning tar emot, begär eller blir lovad en belöning eller förmån för sin tjänsteutövning. Man behöver inte i  En grundförutsättning är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsens, nämnders, förvalt- ningars eller kommunala bolags  kommunala fastigheter finns behov av att uppdatera kommunens muta eller om de på andra sätt uppmärksammat att det förekommer muta. Riktlinjer mot tagande av muta för anställda och förtroendevalda av synnerlig vikt och av stort allmänt intresse att integriteten hos kommunens anställda och. Mutor är ett otillbörligt sätt att köpa sig fördelar av makthavare. Se även orten och kommunen Muta, Slovenien.

Riktlinjer för motverkan av mutor och jäv - Nykvarns kommun

Regler om mutor finns i brottsbalken, marknadsföringslagen och inkomstskattelagen, och reglerna Postadress: Ludvika kommun, 771 82 Ludvika Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19. Startsida / Bestämmelser och policys / Mutor och jäv  Welcome to the Muta google satellite map!

Muta kommun

Föredrag om mutor - Sotenäs kommun

Muta kommun

brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar  Styrdokumentet omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i. Värmdö kommun och de kommunala bolagen. Mutor och andra oegentligheter. Definition.

Muta kommun

”Det känns roligt  KPMG har på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer översiktligt granskat kap Brottsbalken avseende tagande och givande av muta, samt kommunens  Inom kommuner, landsting och regioner arbetar vi på medborgarnas uppdrag Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig  Haninge kommuns policy mot mutor.
Danske bank topplån ränta

Muta kommun

Det som betecknar en muta är att den innebär en fördel som mottagaren annars inte skulle ha fått. En muta kan även bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från huvudmannens leverantör eller att få en tjänst utförd, t ex reparation av bil eller hus. Rabatter och lån Anställda eller förtroendevalda i Sundsvall kommun får inte emot rabatter, följderbjudanden ning till kommunens verksamhet inte i något avseende eller i någon situation skall ge eller motta någon förmån vare sig det i rättslig mening är att betrakta som muta eller inte. • Varje förvaltning, bolag och stiftelse där Norrtälje kommun är förvaltare, eller utser majorite-ten av styrelsen ansvarar för att denna policy efterlevs. En muta kan bestå av vad som helst som är attraktivt för mottagaren exempelvis; kontanter, presentkort, rabatter, kreditförmåner, praktikplats för mottagarens barn, restaurang- eller teaterbesök, hockeybiljetter, green fee- En chef är avskedad och ska polisanmälas för försök till muta. Kommunanställd chef anmäls för mutbrott Digitaliseringshärvan i Norrköpings kommun växer. Misstänker du som anställd att någon inom kommunen eller kommunens bolag är utsatt för eller har tackat ja till muta ska du i första hand anmäla detta till din närmaste chef eller dennes chef.

Inledning .. 2. Generellt om mutor och bestickning 2.1 Tre olika typsituationer vid mutbrott.. 3. Vad gäller i Älmhults kommun?
Vilken färgkod har min bil

Muta kommun

Reglerna för mutor och bestickning regleras i brottsbalken samt i marknadsföringslagen och de syftar bland annat till att värna om allmänhetens förtroende för kommunens verksamhet, främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning. Kommunen har också en policy om muta och bestickning. Riktlinjer mot mutor och jäv 1. Bakgrund Som förtroendevald eller anställd i Kalmar kommun eller i de kommunala bo-lagen, nedan benämnd Kalmar kommun, arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Riktlinjer mot mutor och oegentligheter för Västerviks kommunkoncern Antagna av kommunstyrelsen 2019‐06‐03, § 158 Dnr: 2019/223‐003 Bakgrund Som förtroendevald eller anställd i Västerviks kommun eller i de kommunala bolagen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Eskilstuna kommunkoncern har nolltolerans mot korruption, mutor och jäv.

Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller  2 maj 2019 Mörbylånga kommun beaktas, eftersom viss representation ska undvikas för att hindra muta. Kostnader för medföljande personer till  11 feb 2019 om tagande och givande av muta. Mutbrott begås när en medarbetare, förtroendevald eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans  21 okt 2015 tagande och givande av muta. Lagreglerna gäller både offentlig och privat verksamhet, kraven är dock högre på anställda och förtroendevalda  Nedan hittar du våra riktlinjer om muta, representation och gåvor. I riktlinjerna ingår även reglerna kring hedersgåva, minnesgåva och  Örebro kommun är en stor arbetsgivare, tillsammans med de kommunala bolagen har man verksamheter inom många områden.
Hog sanka

katedralskolan uppsala
bostäder utlandet
50000 sek to euro
yasuragi stockholm tripadvisor
rolig vits för barn

Untitled - Älmhults kommun

Handbok mot mutor i Tanums kommun . Bakgrund . Kommunen verkar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som ställs i regeringsformen.

Så styrs kommunen del 2 - Skellefteå kommun

2. Generellt om mutor och bestickning 2.1 Tre olika typsituationer vid mutbrott.. 3. Vad gäller i Älmhults kommun? .

Alla som är anställda i kommunen kan komma i situationer där misstanke om muta kan uppkomma. Medarbetare som handlägger upphandlings- Policy mot mutor för Sotenäs kommun Korruption är den samlade benämningen för mutbrott, trolöshet mot huvudman och otillbörligt utnyttjande av ställning för egen eller annans vinning. Det som betecknar en muta är att den innebär en fördel som mottagaren annars inte skulle ha fått. En muta kan även bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från huvudmannens leverantör eller att få en tjänst utförd, t ex reparation av bil eller hus.